Ανακοινώσεις

20 Σεπτεμβρίου, 2023

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕΠΚΕ ΙΝ) συγκροτείται με βάση το Άρθρο 14 του Ν. 4445/2016 και εντάσσεται στον Επιχειρησιακό Άξονα 4. «Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης» της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ4083/23-11-2017 το Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας -ως βραχίονα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης και Συντονισμού προάγοντας την αποτελεσματικότητα και ενδυναμώνοντας τον μηχανισμό κοινωνικής ένταξης. Αποτελεί μέρος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής σε αυτοδιοικητικό επίπεδο συμβάλλοντας στην εναρμόνιση και τον συσχετισμό των περιφερειακών κοινωνικών αναγκών με τα ζητήματα κοινωνικής ένταξης και τις αντίστοιχες στρατηγικές που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό επίπεδο.

Το  Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας,
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ Ι.Ν., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας των ευπαθών ομάδων,
 • Παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
 • Λειτουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τη συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ Ι.Ν).

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί:

 • στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των στόχων που προκύπτουν από το πλαίσιο που θέτει η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) 
 • στη σχετική διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού. 
 • στην παρακολούθηση των παρεμβάσεων στις Περιφερειακές Ενότητες των Ιονίων Νήσων, τους Δήμους και τα δημοτικά διαμερίσματα 
 • στην ανάδειξη και επικαιροποίηση των τοπικών αναγκών και προκλήσεων
 • στην ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης
 • στην αποτύπωση και τη χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε αυτήν την κατεύθυνση προκρίνεται η διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι θεμελιώδης η συνεργασία με τους Δήμους και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης, η οποία δύναται να προωθήσει τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Φροντίδας, Ενδυνάμωσης και Ένταξης των Ευάλωτων και Ευπαθών Ομάδων.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Αλληλεγγύης και εδρεύει:

 • Κέρκυρα Σ. Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100, τηλ. επικοινωνίας: 2661362337,2661362314
 • Ζάκυνθος: Αλεξάνδρου Ρώμα 1, Διοικητήριο, Τ.Κ. 29100, τηλ. επικοινωνίας: 2695360406
 • Κεφαλονιά: Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. επικοινωνίας:2671362705
 • Λευκάδα: Αντωνίου Τζεβελέκη & Υποσμηναγού Κατωπόδη, Διοικητήριο, Τ.Κ. 31100, τηλ. επικοινωνίας: 2645360737
Λήψη Ενημέρωσης
This site is registered on wpml.org as a development site.