ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για διανομές Τ.Ε.Β.Α.

Για την διευκόλυνση των δικαιούχων των προϊόντων των διανομών Βασικής Υλικής Συνδρομής του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α., επισυνάπτουμε υπόδειγμα της εξουσιοδότησης που απαιτείται να προσκομίσει, άτομο που επιθυμεί να εξυπηρετήσει δικαιούχο ο οποίος αδυνατεί να παραλάβει τα προϊόντα αυτοπροσώπως.

Το υπόδειγμα θα χρειαστεί να συμπληρώσει και να υπογράψει με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής , ο δικαιούχος των προϊόντων.

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Π.Ι.Ν.-Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-Π.Ε.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η

του και της

γεννηθείς την , στην

κάτοικος , οδός

αρ , με Α.Μ.Κ.Α…………………………………………………….. και ΑΔΤ/Διαβατηρίου ……………….…………που εκδόθηκε την

από το………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Εξουσιοδοτώ

Τον/Την…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

του …………………………………………………………………και της……………………………………………………………………………..

γεννηθείς την……………………………………………………. στην……………………………………………………………………………..

κάτοικος …………………………………………………………., οδός……………………………………………………………αρ ……………,

με ΑΔΤ/Διαβατηρίου …………………………………………που εκδόθηκε την……………………………………………………………

από το………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

να παραλάβει αντί εμού, τα καταχωρημένα στο όνομά μου προϊόντα της, Βασικής Υλικής Συνδρομής

της  διανομής  Τ.Ε.Β.Α,  η οποία  οργανώνεται  από  την  Δ/νση  Κοινωνικής  Μέριμνας  της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…/…/20…

Ο/Η Εξουσιοδοτ…….

Την εξουσιοδότηση μπορείτε να βρείτε σε μορφή διαχειρήσιμου αρχείου στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΒΑ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους  οι δικαιούχοι  μπορoύν να εκδόσουν την  εξουσιοδότηση τους ηλεκτρονικά:

  • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking,

είτε

  • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

(αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να

την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λήψη Βοηθήματος
This site is registered on wpml.org as a development site.