ΜΕΛΕΤΕΣ

14 Σεπτεμβρίου, 2023

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Ιονίων Νήσων

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη Ιονίων Νήσων (ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Ι.Ν.) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενεργειών καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και προαγωγής της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων, με την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Καταπολέμησης της Φτώχειας και Εμβάθυνσης της Κοινωνικής Συνοχής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ προβλέπει την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των σχετικών διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της μελέτης στον επιχειρησιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Οι φορείς που εντάσσονται στον σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει την ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Ι.Ν. στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΕ.Σ.Κ.Ε. Ιονίων Νήσων

 

 

Λήψη Βοηθήματος
This site is registered on wpml.org as a development site.